วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

กลอนเทิดพระเกียรติ

...กลอนเทิดพระเกียรติ...มาเถิดไทยมารวมใจไว้เหนือเกล้า
ทุกหมู่เหล่าร่วมส่งใจน้อมถวาย
แด่เหนือหัวภูมิพลองค์เกริกไกร
ให้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญไทยนิรันกาล
วโรกาสหกสิบปีทรงครองราชย์
เหล่าข้าบาทชาวไทยกลางเหนือใต้อีสาน
ถึงจะอยู่แดนไกลไม่เลือนราง
พระบารมียังซาบซ่านติดตรึงใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

LONG LIVE THE KING OF THAILAND